8. Záměr uspořádání ankety o změnách MHD na webu P5

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/8/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Záměr uspořádání ankety o změnách MHD na webu P5

Komise dopravní

Navrhuje:

  1. uspořádání ankety s tím, že do příštího zasedání bude připraveno konkrétní znění této ankety

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy