7. Zprovoznění podchodu Barrandov – Slivenec u autobusové zastávky V Remízku

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/7/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Zprovoznění podchodu Barrandov – Slivenec u autobusové zastávky V Remízku

Komise dopravní

Nedoporučuje:

  1. zprovoznění podchodu Barrandov – Slivenec do doby dobudování pěších vazeb ze strany Slivence k tomuto podchodu

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy