6. Připomínky k návrhu nařízení MHMP o maximálních cenách za nucené odtahy vozidel

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/6/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Připomínky k návrhu nařízení MHMP o maximálních cenách za nucené odtahy vozidel

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. nařízení MHMP o maximálních cenách za odtahy vozidel

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy