5. Podnět občana – bezpečnost provozu na křižovatce Nad Výšinkou/ Na Hřebenkách

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Podnět občana – bezpečnost provozu na křižovatce Nad Výšinkou/ Na Hřebenkách

Komise dopravní

Bere na vědomí:

  1. informace odboru dopravy o řešení této problematiky ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy s cílem odstranit kritizované nedostatky

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy