4. Zapova/ Na Hřebenkách – bezpečnost provozu na pozemní komunikaci a rychlost vozidel

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Zapova/ Na Hřebenkách – bezpečnost provozu na pozemní komunikaci a rychlost vozidel

Komise dopravní

Doporučuje:

  1. Policii ČR provést jednorázové měření rychlosti v dané lokalitě

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy