3. Drtinova – dopravní situace v okolí školských zařízení

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Drtinova – dopravní situace v okolí školských zařízení

Komise dopravní

Doporučuje:

  1. preventivní akce ze strany Městské policie a Policie ČR zaměřené na odstanění překážek na pozemní komunikaci (parkující vozidla na chodníku) v ul. Drtinova

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy