2. Schválení programu 11. zasedání KoD

Zasedání konané dne 21. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Schválení programu 11. zasedání KoD

Komise dopravní

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání KoD

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy