4. Návštěva neziskové organizace Člověk v tísni na adrese: Mahenova 494/3, Praha 5. Pan Kučera Václav seznámil členy Komise etnické s projekty (nové i stávající), které Člověk v tísní organizuje, a nebo se na jejich realizaci podílí.

04/09/2014
Zasedání konané dne 21. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návštěva neziskové organizace Člověk v tísni na adrese: Mahenova 494/3, Praha 5. Pan Kučera Václav seznámil členy Komise etnické s projekty (nové i stávající), které Člověk v tísní organizuje, a nebo se na jejich realizaci podílí.

Václav Kučera, ředitel pobočky neziskové organizace Člověk v tísní, byl tak laskav a přivítal členy Komise etnické, tentokrát přímo na půdě organizace, kde zúčastnění mohli vidět prostory ve, kterých se uskutečňují různé akce a programy, které tato organizace pořádá. Jako např. setkávání maminek a jejich ratolestí, odborné přednášky na aktuální témata, doučování dětí a volnočasové aktivity, které mají dětem smysluplně vyplnit volný čas. Představené prostory slouží jako místo, kde se nejen zaměstnanci, ale i dobrovolníci snaží o smysluplnou nápomoc ohroženým a vyloučením jedincům, ale i celým skupinám, kteří se z různých důvodů dostali nebo dostávají do složitých životních situací. Jen pro zajímavost zazněla z úst pana Kučery i informace, že podle statistik, které si organizace Člověk v tísni vede na této pobočce jsou klienti z Prahy 5 a blízkého okolí zastoupeni z 45%. Další početná skupina se dle výsledků nachází na území Prahy 8, kde organizace taktéž provozuje jednu ze svých poboček.
Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. přednesená témata

Hlasování: 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě