5. Termíny zasedání Komise etnické pro druhé pololetí roku 2014

Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Termíny zasedání Komise etnické pro druhé pololetí roku 2014

12. června 2014

17. července 2014

14. srpna 2014

Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. termíny zasedání Komise etnické pro druhé pololetí roku 2014.   

Hlasování: 6/0/0