2. Schválení zápisu 3. zasedání Komise etnické ze dne 10. 4. 2014

Zasedání konané dne 22. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 3. zasedání Komise etnické ze dne 10. 4. 2014

Komise etnická

Schvaluje:

  1. zápis 3. zasedání Komise etnické ze dne 10. 4. 2014.   

Hlasování: 6/0/0