3. Václav Kučera, ředitel pobočky Člověk v tísni o.p.s. Praha a jeho prezentace výstupů z projektu – Máma chce práci

21/02/2014
Zasedání konané dne 13. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2014
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Václav Kučera, ředitel pobočky Člověk v tísni o.p.s. Praha a jeho prezentace výstupů z projektu – Máma chce práci

Václav Kučera, ředitel pobočky Člověk v tísni o.p.s. Praha, členy komise seznámil s aktuálními výstupy z projektu – Máma chce práci.
Jeho kolega, pan Matouš Bořkovec projekt – Máma chce práci již v rámci programu etnické komise představil během 5. zasedání, které se uskutečnilo dne 6. 6. 2013.
Pan Kučera zopakoval důležité informace, na koho je projekt zaměřen a jak se jim daří plnit stanovené cíle projektu. Dle jeho slov se v roce 2013 projektu účastnilo celkem 34 žen.
Důležitým sdělením pro členy etnické komise byl celkový počet zapojených žen z Prahy 5 (celkem 18 žen), které měly možnost se zúčastnit v roce 2013 třech rekvalifikačních kurzů, které by jim měly v budoucnu usnadnit vstup na trh práce. Tento projekt je dle sdělení ředitele pobočky natolik úspěšný, že nic nebrání tomu, aby i roce 2014 ženy, které se v rámci projektu zúčastní rekvalifikace mněly lepší výchozí podmínky k získání stálého zaměstnání.
Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. přednesené výstupy z projektu – Máma chce práci.   

Hlasování: 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě