6. Různé

Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Různé

Termín příštího zasedání EK se uskuteční 5. 12. 2013 od 14 h.
Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. přednesené téma.

Hlasování: 8/0/0