5. Informace OSK o programech vycházejících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 zaměřené na etnické skupiny a národnostní menšiny, Bc. Igor Surmaj

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Informace OSK o programech vycházejících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 zaměřené na etnické skupiny a národnostní menšiny, Bc. Igor Surmaj

Priorita č. 13 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 zaměřená na integraci minoritních skupin na území MČ Praha 5 je rozpracovaná ve třech opatřeních: 13.1, 13.2 a 13.3. Bc. I. Surmaj komisi seznámil s projekty realizovanými na městské části Praha 5 a se zapojením městské části Praha 5 do přípravy koncepce pro oblast integrace cizinců na území hl. m. Prahy.

Pozvánka na workshop v rámci projektu MiStra, který se uskuteční 25. a 26. 11. 2013 v Centru Člověka v tísni v paláci Langhans
http://www.clovekvtisni.cz/cs/langhans

Pozvánka na 13. setkání národnostních menšin, které se bude konat 26. 11. 2013, Clam-Gallasův palác.

Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. představení projektu.

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě