3. Představení činnosti obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha působící v oblasti integrace migrantů na území hl. m. Praha, Mgr. Vanda Černohorská

19/11/2013
Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Představení činnosti obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha působící v oblasti integrace migrantů na území hl. m. Praha, Mgr. Vanda Černohorská

Integrační centrum Praha (ICP) ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi nabízí cizincům z třetích zemí sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace a terénní sociální práci. Pro odbornou veřejnost mimo jiné činnosti nabízí asistenci a tlumočení při jednání s migranty na úřadech. ICP jako koordinátor integračních aktivit se podílí na přípravě koncepce pro oblast integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Na pobočkách, které ICP provozuje na některých pražských městských částech, pracovníci organizace poskytují odborné a právní poradenství a dále se zaměřují na tu komunitu cizinců, která je v dané lokalitě nejpočetnější.
Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. přednesené téma.

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě