2. Schválení programu 9. zasedání EK dne 7. 11. 2013

Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Schválení programu 9. zasedání EK dne 7. 11. 2013

Komise etnická

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání EK konané dne 7. 11. 2013.   

Hlasování: 6/0/0