1. Schválení zápisu 8. zasedání EK ze dne 3. 10. 2013

Zasedání konané dne 7. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 8. zasedání EK ze dne 3. 10. 2013

Komise etnická

Schvaluje:

Hlasování: 6/0/0