4. Představení činnosti odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie – kpt. PhDr. David Lisztvan, styčný důstojník pro menšiny

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Představení činnosti odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie – kpt. PhDr. David Lisztvan, styčný důstojník pro menšiny

Představení činnosti odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kpt. PhDr. D. Lisztvanem. Odbor má celopražskou působnost, spolupracuje s cizineckou policií i s jednotlivými městskými částmi včetně městské části Praha 5. V obecné rovině je Praha v souvislosti s minoritními skupinami považována za neproblémovou. Obdobně není v Praze včetně městské části Praha 5 problém se sociálně vyloučenými lokalitami. Kpt. PhDr. D Lisztvan vyzdvihl důležitou práci nestátních neziskových organizací, které působí na územích, kde se takové lokality vyskytují. Dále ocenil aktivní spolupráci s městskou částí Praha 5. Představil spolupráci na Praze 11, kde úzce spolupracuje s asistentem odboru prevence kriminality (Policie ČR), který je zároveň členem romské komunity. Další úspěšná spolupráce proběhla na MČ Praha 7, kde se podařilo vyřešit situaci s problematickou ubytovnou. Oceňuje zajímavou zkušenost s nově vzniklým subjektem o.p.s. Integrační centrum Praha, které působí v oblasti integrace migrantů na území hl. m. Prahy.
Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. přednesené téma

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě