3. Představení činnosti Dublinského střediska, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR – JUDr. Jan Slavík

19/11/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Představení činnosti Dublinského střediska, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR – JUDr. Jan Slavík

Představení činnosti Dublinského střediska, Odboru azylové a migrační politiky JUDr. J. Slavíkem. Středisko se řídí evropskou právní normou Nařízení Rady č. 343/2003 Dublinské nařízení, které je závazné pro všechny členské státy EU včetně některých nečlenských států. Středisko eviduje žádosti o mezinárodní ochranu a postupuje na základě principu prvního oslovení členského státu (první oslovený stát musí řešit žádost o azyl), čímž zamezuje duplicitě žádostí ve více zemích EU. Pro utečence tak již není výhodné žádat o azyl v tranzitní zemi, proto se stále zvyšuje počet nelegálních pobytů. Identifikace žadatelů o udělení mezinárodní ochrany se výhradně provádí prostřednictvím databáze otisků prstů. Středisko vyřizuje veškerou agendu spojenou s podáváním žádostí o azyl v jiných státech EU a dále zajišťuje transporty cizince do konkrétní země. V ČR existují tři stupně azylových zařízení, a to přijímací střediska, kde je nejpřísnější režim, dále pobytová střediska a pro úspěšné žadatele o azyl jsou pak určena integrační azylová střediska
Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. přednesené téma.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě