2. Schválení programu 8. zasedání EK dne 3. 10. 2013

Zasedání konané dne 3. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Schválení programu 8. zasedání EK dne 3. 10. 2013

Komise etnická

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání EK konané dne 3. 10. 2013

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.