6. Různé

Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Různé

Příští zasedání komise
Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. 8. zasedání EK se koná dne 3.10. 2013

Usnesení bylo schváleno … hlasy