4. Informace o programech KC Prádelna, Praha 5, Holečkova 38, p. Mgr. Čihák Michal, ředitel zařízení

Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Informace o programech KC Prádelna, Praha 5, Holečkova 38, p. Mgr. Čihák Michal, ředitel zařízení

Mgr. Čihák informoval ústně o plánovaných akcích.
Komise etnická

Bere na vědomí:

Usnesení bylo schváleno … hlasy