3. Informace o nové koncepci Zařízení pro děti cizince, Praha 5, Radlická 30, p. Mgr. Vučková Zuzana, ředitel zařízení

Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Informace o nové koncepci Zařízení pro děti cizince, Praha 5, Radlická 30, p. Mgr. Vučková Zuzana, ředitel zařízení

Komise etnická

Bere na vědomí: