2. Schválení programu 7. zasedání EK 5. 9. 2013

Zasedání konané dne 5. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Schválení programu 7. zasedání EK 5. 9. 2013

Komise etnická

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání EK 5. 9. 

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy