5. Předání informací z krajského úřadu práce Praha, týkající se zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací, Jana Přibová

19/11/2013
Zasedání konané dne 6. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Předání informací z krajského úřadu práce Praha, týkající se zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací, Jana Přibová

Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. předání informací z krajského úřadu práce, oddělení trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti, které předala p. Jana Přibová a které se týkají zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). V rámci VPP bude ÚP v roce 2013 přednostně podporovat ty uchazeče o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným způsobem. Jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP, uchazeče o zaměstnání, jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (např. ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti). 

     

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě