4. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Různé

Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. diskusi k tématu sociálního bydlení

  2. termín příštího zasedání EK plánovaný na 2.5.2013

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě