5. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Různé

Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. informace zastupitele Karla Novotného o konferenci týkající se projektu Role měst v integraci, který se uskuteční dne 26. 3. 2013 na MČ Praha 14. Akce se zúčastní i romský poradce Bc. Igor Surmaj.

  2. informaci, že účastníci budou na příštím zasedání etnické komise členy a hosty o této konferenci informovat.

  3. informace JUDr. Petra Lachnita o tom, že na MČ Praha 5 není dlouhodobě žádná vyloučená lokalita a ani lokalita, kde hrozí sociální vyloučení.  

  4. informace Mgr. Andreje Dana Bárdoše z Domu národnostních menšin o právě probíhajících výstavách obrazů a fotografií autorů židovského původu

  5. termín příštího zasedání EK plánovaného na 4. 4. 2013

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě