4. Představení projektu v Programu migrace společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s MČ Praha 5, s názvem MiStra Migrant Inclusion Strategies in Europen Cities

19/11/2013
Zasedání konané dne 21. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Představení projektu v Programu migrace společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s MČ Praha 5, s názvem MiStra Migrant Inclusion Strategies in Europen Cities

Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. informace o projektu MiStra – Migrant Inclusion Strategies in Europen Cities prezentované mediální koordinátorkou Marií Heřmanovou ze společnosti Člověk v tísni o.p.s. Projekt si klade za cíl maximalizovat dopad již existujících efektivních praktik sociální inkluze migrantů a minorit do městského prostoru a zapojit do diskuze jak politiky, tak občanské společnosti a samotné migranty a minority. Za tímto účelem byla identifikována 4 města, kde se lze setkat se zajímavým přístupem k integraci, a oproti nim 4 partnerská města, kde je potřeba vytvořit nástroje a know-how – Vídeň, Berlín, Dublin a Bologna budou předávat své zkušenosti do Prahy, Taranta, Vidinu (BLG) a Budapešti. Za Prahu se zúčastní Praha 3 a Praha 5. Představitelé těchto městských částí vyšlou své zástupce na první dubnové setkání, které se uskuteční ve Vídni. V průběhu dalších 14 měsíců proběhnou v Praze workshopy, kterých se mohou zúčastnit i další zástupci městských částí, včetně volených zástupců, ale i další odborníci, migranti a minority. Zde bude docházet k předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi Prahou a jí přiděleným partnerským městem. Závěrečná konference proběhne v Bruselu.

  2. informaci PhDr. Heleny Volechové, vedoucí OSK, o účasti Mgr. Anny Strádalové na Vídeňské konferenci a o předání informací po jejím skončení. Dalších pracovních setkání s partnerskými městy se již bude účastnit Bc. Igor Surmaj, který byl vybrán  

    pro participaci na projektu Mistra za MČ Praha 5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě