5. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Různé

I. Přítomné hosty provedla Ing. Jiroudková po Komunitním centru Prádelna.
II. Příští zasedání EK se koná 7.3. 2013
Komise etnická

Bere na vědomí:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě