3. Informace o projektech a programech pro národnostní menšiny pořádaných KC Prádelna

19/11/2013
Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Informace o projektech a programech pro národnostní menšiny pořádaných KC Prádelna

I. Ing. Lenka Jiroudková seznámila přítomné s jednotlivými programy, které jsou pro národnostní menšiny a širokou veřejnost připraveny v Komunitním centru Prádelna včetně připravovaných projektů a s využitím prostor. JUDr. Petr Lachnit doplnil, že informace o tomto zařízení a jeho programu je možné získat na webových stránkách (http://www.csop5.cz/komunitni_centrum/) a facebooku tohoto zařízení

II. Vedoucí KC Prádelna Michael Čihák zodpověděl přítomným členům a hostům etnické komise dotazy ohledně organizace práce v tomto zařízení, seznámil je s plány, např. propojení Komunitního centra s městskou knihovnou a Národopisným muzeem – Musaion, zapojení se  do slavnosti „Zažít město jinak“ (21.9.2013). Bc.Roman Sedlák navrhoval propojení tohoto zařízení s „Dny evropského dědictví“.

Komise etnická

Bere na vědomí:

  1. uvedené projekty a programy KC Prádelna

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě