7. Různé

09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/7/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Různé

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Schvaluje:

  1. schválení nových termínů zasedání pro rok 2017. První zasedání VPEU se bude konat 11.1.2017 tj. jednou za 14 dní od 16 hod.

    Na příštím zasedání bude projednána úprava Statutu VPEU z důvodu přidání agendy obchodních aktivit.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě