6. Zahraniční vztahy

09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/6/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Zahraniční vztahy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informace o Talentu Prahy 5 2016 – zahraniční účastníci z Maďarska, Slovenska a Rumunska jsou již přihlášeni na soutěž. Paní Karol Preislerová naváže na předcházející komunikaci s Vídní, jelikož již proběhly prezidentské volby a MČ usiluje o založení partnerství s Vídní.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy, přišel pan Mysliveček, odešel pan Herold

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě