5. EU fondy

09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

EU fondy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. p. Vyskočil podal informace o stavech projektů, předložil výkazy práce společnosti ERA za rok 2016 a podrobný rozpočet oddělení EU fondy.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě