6. Zahraniční vztahy

09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Zahraniční vztahy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. zprávu o služební cestě do partnerského města Budapešť (XI. obvod Újbuda)

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě