5. EU fondy

09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

EU fondy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Žádá:

  1. dodání podrobnějších informací o rozpočtu pro rok 2017. Úkol na příští zasedání pro pana Vyskočila: informace o činnosti společnosti ERA pro oddělení EU fondy (předložit výkazy činnosti dodavatele za rok 2016), poskytnout podrobný přehled rozpočtu oddělení EU fondy.   

     

     

     

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě