4. Podpora podnikání

09/01/2017
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 30. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Podpora podnikání

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informace od pana Petra Haly (podnikatele na Praze 5) o problémech týkající se jeho podnikatelských aktivit (parkování, úklid ulice, EET…).

    informace od paní Karolíny Preislerové o proběhlé akci “Podnikatel a Živnostník roku 2016”.

Ukládá:

  1. Projednat možnost snížení cen za parkování pro podnikatele s panem místostarostou Slabým.
    Termín plnění: 9. 12. 2016
Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy přišel pan radní Herold a pan Mysliveček

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě