7. Různé

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Různé

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Nedoporučuje:

  1. RMC zapojit se do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě.

     

usnesení bylo schváleno 5//0/2 hlasy, odešel Viktor Čahoj