6. Zahraniční vztahy

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Zahraniční vztahy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informace od paní Preislerové o proběhlé služební cestě do města Panyu (Čína) a o připravované služební cestě do města Budapešť (XI. obvod Újbuda).

    Výzva na členy VPEU zaslat Karolíně Preislerové návrhy možných míst pro umístění “rozcestníku” pro partnerská města MC Praha 5.

usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy