5. Podpora podnikání

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Podpora podnikání

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Doporučuje:

  1. RMČ, aby odsouhlasila tento návrh dotačního programu Podpory podnikání pro rok 2017.

usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy