4. PhDr. Jan Hauser – ředitel odboru evropských fondů MHMP + diskuze

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

PhDr. Jan Hauser – ředitel odboru evropských fondů MHMP + diskuze

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informace od PhDr. Jana Hausera

Ukládá:

  1. Vyhotovit seznam možných námětů, které by MC předložila MHMP k projednání na financování z OPPPR.
    Termín plnění: 2. 12. 2016
usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy (přišel Jan Jelínek, Viktor Čahoj, Lukáš Herold).