2. Schválení programu 8. zasedání VPEU

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva

Schválení programu 8. zasedání VPEU

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání VPEU

schváleno 5/0/0 hlasy