1. Schválení zápisu 7. zasedání VPEU

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 2. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2016
Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva

Schválení zápisu 7. zasedání VPEU

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Schvaluje:

  1. zápis 7. zasedání VPEU

usnesení bylo schváleno 5/0/0