6. EU fondy

06/09/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 24. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

EU fondy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Doporučuje:

  1. aby se MČ Praha 5 připojila k projektu:

    Síť měst pro debatu o budoucnosti EU

Odkládá:

  1. Síť měst pro ochranu vody a přírodních zdrojů

    VOLGEN: dobrovolnictví pro všechny generace

    poznámka: z důvodu neusnášeníschopnosti výboru nebyly projekty hlasovány

Usnesení I. 1. bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě