6. EU fondy

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 24. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

EU fondy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Doporučuje:

  1. aby se MČ Praha 5 připojila k projektu:

    Síť měst pro debatu o budoucnosti EU

Odkládá:

  1. Síť měst pro ochranu vody a přírodních zdrojů

    VOLGEN: dobrovolnictví pro všechny generace

    poznámka: z důvodu neusnášeníschopnosti výboru nebyly projekty hlasovány

Usnesení I. 1. bylo schváleno 5/0/0 hlasy