5. Zahraniční vztahy

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 24. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Zahraniční vztahy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. informace o služební cestě do města Arad a bude vyhotovena zpráva o služební cestě do města Arad.

    Výstava k poctě Bořkovi Šípkovi – výstava se bude konat před Portheimkou a v prostorách Portheimky, proběhne představení sklářského umění a jsou pozváni zástupci z Benátek.

    Výstava ve městě Újbuda + Dny Újbudy – 11.11.2016 byli pozváni naši zástupci MČ na dny Újbudy, v rámci Dnů Újbudy proběhne vernisáž našich karikaturistů “4 z pětky”.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy