4. Podpora podnikání

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 24. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Podpora podnikání

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. Projekt MAP – pracovní skupina se sešla 2.8.2016 a bude rozeslán zápis.

    Interaktivní mapa – proběhlo otevírání obálek na dodavatele, do konce listopadu je stanoven termín dodání interaktivní mapy.

    Kvantitativní a kvalitativní rozbor – rozbor nebyl rozpočtován, jde do rady 31.8. 2016 a do konce listopadu bude rozbor hotový.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy