3. Schválení ověřovatele/lky zápisu

Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 24. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

Schválení ověřovatele/lky zápisu

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Schvaluje:

  1. ověřovatele zápisu V. Čahoje

Usnesení bylo schváleno 5/0/0