6. EU fondy

02/06/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 25. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

6. EU fondy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

 1. informace od paní Zacharové (vedoucí odboru školství)  o projektu ?MAP Praha 5?. 

   

  Pan Vyskočil informoval o stavech ostatních projektů, pan Čahoj doplnil informace k jednotlivým projektům.

   

  Dále pan Vyskočil předložil dvě nabídky projektů.  Síť zahraničních měst nás oslovila s projekty FABIANA ? rozvoj cyklistiky ve městech a projektem ?Síť proti negativním vlivům sézonosti?. Druhá nabídka je velmi čerstvá, bude podrobně prezentována na příštím zasedání.

Doporučuje RMČ:

 1.  

  vyjádřit zájem na projektu FABIANA.

   

   

   

  Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě