4. Schválení “Statutu VPEU”

02/06/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 25. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

4. Schválení “Statutu VPEU”

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Souhlasí:

  1. s předloženým Statutem

Doporučuje RMČ:

  1. předložit tento Statut Zastupitelstvu ke schválení

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě