6. Zahraniční vztahy

20/05/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 11. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

6. Zahraniční vztahy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Doporučuje:

    1. RMČ pořádání 2. ročníku MŽK. Program MŽK  v příloze. Minulý rok byla I. MŽK velmi povedená akce. Pan Damašek doplnil, že se této akce účastnilo 7 zahraničních zástupců, 7 našich ZŠ.

     

Bere na vědomí:

  1. 1.         Paní Preislerová obeznámila Výbor se všemi partnerskými městy a proběhla diskuze ohledně dalších možností partnerských měst.  Seznam partnerských měst viz příloha.

    2.    Primátorky hl. města Prahy ? ozvali se zájemci ze Srbska, Slovenska a pravděpodobně z Maďarska.  

     

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě