5. EU fondy

20/05/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 11. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

5. EU fondy

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Doporučuje RMČ:

  1. aby se zabývala realizací Plánu rozvoje MČ Praha 5.

     


     

     

Bere na vědomí:

  1. informace o projektech od pana Vyskočila (vedoucího oddělení EU fondů) a navrhuje na příští zasedání pozvat paní Zacharovou (vedoucí odboru školství) –  k projektu “MAP v Praze 5”. 

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě