4. Podpora podnikání

20/05/2016
Zasedání Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů konané dne 11. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2016
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ Praha 5, předseda Volebního a mandátového výboru ZMČ Praha 5

4. Podpora podnikání

Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů

Bere na vědomí:

 1. 1.         informace od paní Preislerové o akcích pro podnikatele např. o “Jarním setkání s podnikateli ” ve Winefoodu dne 10. 5. 2016 – večerní varianta je vhodnější než ranní. Pan Frélich pro příště navrhuje prezentaci z MČ – podávat návrhy na spolupráci.

  2.         Pro startupery – je možné pořádat semináře a vzdělávací programy a i pro ostatní podnikatele a živnostníky. Živnostníci nemají přehled, jak dostat dotaci nebo podporu v podnikání, pan Frélich navrhuje udělat přednášku – “Jak získat podporu”.

  Je třeba se rozhodnout, s  jakými partnery  (například s Hospodářskou komorou) – udělat koncept podpory podnikání.

   

  3.        Dotační program – nebytové prostory nabídnout startuperům.

   

  4.         IV. ročník Charitativního golfového turnaje – navrhuje se znovu Motol – minulý rok se podpořil Nadační fond pro předčasně narozené děti – minulý rok dar od klenotnictví, vouchery, sponzoři. Podpora směřuje do nemocnice Motol.

  Pan Trojánek navrhuje nadační fond Dobrý anděl – podpora se směřuje do Motola. Termín konec září 2016. Zástupce zahraničních měst rovněž pozveme.

   

  5.        Dotační program – 250.000 Kč viz dokument Podpora a rozvoj podnikání – 31. 5. 2016 je ukončení programu.

   

Doporučuje:

 1. konání akce ?Podnikatel a Živnostník roku 2016?. Termín – listopad 2016.

   

  Akce Podnikatel a Živnostník roku 2016 –
  anketa vyhlášení “Podnikatele a Živnostníka roku 2016” – webové stránky, měsíčník Pětka pro vás, každý může nominovat podnikatele, živnostníka.
  Červnová pětka – inzerce do září, říjen, složení komise – vybere 3 výherce z kategorie podnikatel a živnostník. V rozpočtu je již schváleno.

   

   

   

   

   

  Usnesení: Výbor doporučuje RMČ konání akce Podnikatel a Živnostník roku 2016. Termín – listopad 2016.

Doporučuje:

 1. zpracovat k dalšímu jednání ?interaktivní mapu služeb a řemeslníků na P5? a předložit do 2 měsíců návrh tohoto programu.

   

  Předseda Výboru ukazuje interaktivní mapu pro Prahu 5 –  je zde podán návrh, aby se začlenili do interaktivní mapy živnostníci a podnikatelé z určitých oborů. Diskuze je vedena ohledně aktualizací dat této mapy a vhodný dodavatel, který již podobnou mapu realizoval z důvodu co nejmenších nákladů např. google, seznam.  

   

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě